Product-ontwikkelingsprocesIn de conceptfase worden keuzes gemaakt met betrekking tot te gebruiken materialen en fabricagetechnologieën. Deze keuzen bepalen de kostprijs en technische betrouwbaarheid van uw producten gedurende hun levensduur. Saffir helpt u de juiste keuzen te maken met als resultaat een lagere kostprijs en een hogere technische betrouwbaarheid.

Competenties

Saffir beschikt over de volgende kennis op het gebied van materiaalkunde en fabricagetechnologieën:

Materiaalkunde:

  • Kiezen van het meest eenvoudige materiaal, wat nog juist voldoet (kosten)
  • Keuze voor materiaal met maximale verkrijgbaarheid (kosten & risico)
  • Keuze van materiaal met minimale milieu-footprint (duurzaamheid)
  • Het materiaal in de meest gunstige situatie kunnen bestellen (vorm en eigenschappen)
  • Link tussen het gekozen materiaal en de ideale fabricagetechnologie om dit materiaal in de gewenste vorm te kunnen brengen

Fabricagetechnologien:

  • Vormgevingstechnologie
  • Verbindingstechnologie
  • Oppervlaktetechnologie

Voor het maken van de juiste keuze wordt het principe van divergeren-convergeren gebruikt.

Tijdens het divergeren worden alle alternatieven welke kandidaat zijn voor het brengen van een oplossing in kaart gebracht. Juist de niet voor de hand liggende opties brengen vaak heel interessante oplossingen. Daarna worden steeds de minst goede opties afgestreept tot het beste alternatief is overgebleven.

Dit proces kan enkele minuten duren, maar als gedegen onderzoek of kwalificatietesten noodzakelijk zijn, kan dit ook weken of zelfs langer zijn. Afhankelijk van de beoogde resultaten en de vermeende risico’s, kan het toch heel lucratief een dergelijke investering te doen.