Visie & Missie

Visie

De vele materialen kunnen in combinatie met alle fantastische fabricagetechnologieën welke momenteel beschikbaar zijn een bijzonder krachtig middel vormen voor het kunnen zetten van onderscheidende stappen in productontwikkeling.

Veel van deze mogelijkheden bestonden een aantal jaren geleden nog niet.

Om optimaal van de vele kansen die deze belangrijke ontwikkelingen met zich mee brengen te kunnen profiteren wordt op dit deelgebied buitensporig veel verlangd van de productontwikkelingfunctie in uw bedrijf.

Alleen ondernemingen die hun productontwikkeling sneller, beter en goedkoper weten te organiseren kunnen een concurrentievoordeel in stand houden en zullen op termijn overeind kunnen blijven in deze competitieve wereld.

Missie

Saffir ondersteunt technisch georiënteerde ondernemingen bij het verbeteren van het productontwikkelingsproces.

Met behulp van state of the art kennis van materialen en fabricagetechnologieën, levert Saffir toegevoegde waarde in de vroege fasen van het productontwikkelingsproces. Deze toegevoegde waarde vertaalt zich naar lagere kostprijzen van producten en tegelijkertijd een hogere technische betrouwbaarheid.